Ventilatiesystemen

Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)

De voordelen van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW)

 • Een WTW unit zuigt frisse buitenlucht van buiten, filtert en verwarmd deze lucht en brengt deze naar binnen in de verblijfsruimten (woonkamer, slaapkamers, etc.);
 • Een WTW-systeem zorgt voor een gelijke hoeveelheid luchtafzuig- en luchttoevoer in de woning. Het grote voordeel is dat de warmte die anders naar buiten wordt afgevoerd nu voor meer dan 95% wordt teruggewonnen in de WTW unit. Een WTW unit verdient zichzelf daardoor terug.
 • Er zijn geen roosters boven de ramen nodig, dus geen last van tocht, geluid en fijnstof;
 • Uw WTW unit zuigt vervuilde binnenlucht uit de keuken, toilet en badkamer en voert deze af naar buiten;
Vervanging van WTW unit in bestaande woning:
 • Vervangen van WTW unit
 • Afstellen van het systeem en de ventielen
 • Reinigen van de afzuigkanalen
 • Vervangen van bestaande ventielen
Aanleg ventilatiesysteem met WTW in woning
 • Complete aanleg van afzuig- en inblaaskanalen in de woning
 • Installatie van WTW unit
 • Inregelen en inbedrijfstellen van de installatie

Een tip van onze adviseur

Zorg dat u de filters in de WTW unit regelmatig stofzuig en iedere 6 maanden vervang. Dit zorgt voor een betere werking en minder vervuiling van het toestel.